Chuyên mục: Blog

CON CÁI CÓ NÊN ĐẶT MUA TRƯỚC MỘ PHẦN CHO CHA MẸ HAY KHÔNG?

Posted on by admin

“Mua trước mộ phần cho bản thân và người nhà là một nhu cầu có thật và bình thường. Xưa đã vậy rồi, ở nhiều vùng quê người ta cũng lên sơ đồ chọn vị trí khoanh đất cho cả họ để chuẩn bị hậu sự. Tuy vậy, để đánh giá việc con cái hiện […]

Read More